Select your language:   

Deutsch English Romaneste Italiano Français Russian Nederlands Hungarian ISRAEL
       
   
   
   
INFORMÁCIÓK
Video
LEVELEK
DON DEMIDOFF
Europa |Kulturhauptstadt
Internationale |Oecumene
DON BOSCO
KLIK - GYERMEKEK
EGY TÖVISLELKÉSZ IMÁI
EGY TÖVISLELKÉSZ |NAPLÓJA
BÖLCSESSÉGEK
A FELEBARÁTSZERETET |SZÁMLÁI
ÜDVÖZLETEK |(GRATULÁCIÓK)
MEMENTO MORI
A JAKABFALVAI BAZILIKA |KÖZÖSSÉGI TEMPLOM
Geschichte
A KÖZÖSSÉGI TEMPLOMOK |NEMZETKÖZI TANÁCSADÓJA
A JÓ SZAMARITÁNUSOK |KÖZÖSSÉGE
MÚSZAKI |KAZETTA/CIMEK
IRATOK
A SZIV KIADÁSA
SAJTÓ
KAPCSOLAT

A Jakabfalva – i

Templom elvei

 

 Ezen megbocsájtás földje

Mindenkinek könnyen elérhető lesz

Egyik egyház sem bérelte ki az Istent,

Ezért senkinek nincs joga

A Felé vezető utat lezárni

Az Isten nem katolikus

Az Isten nem ortodox

Az Isten nem evangélikus

Az Isten nem pentikosztál  

Nem adventista

Nem kariszmatikus

Nem evangélista

AZ ISTEN egyszerűen ISTEN

Fia pedig Jézus Krisztus

ŐT keressük ezen a helyen

VELE  találkozunk ezen a helyen

HOZZÁ imádkozunk ezen a helyen

 vallási meggyőződésüngtől függetlenűl

Hagyjátok ezen a történelmet hordozó helyen,

lelketeket rezegni.

Adjunk az Istennek egy esélyt

anélkül, hogy bezárjuk ŐT egy fiókba.

Legyen részünk a Jakabfalvai Templomból

 

 

 

Egy percet

kérünk

 

Akkor is ha csak meglátogatni ohajtják

ezt a templomot:

 

Kérjük tartsák meg a csendet

  Mert az Isten suttogva beszél.

Ez a templom nem csak turisztikai objectiv,

hanem, mindenek elött, az imátkozás helye.

Hogyan akarják az Ő hangját hallani,

ha nem tartják meg a csendet ?

A kinti zajban nem hallhatják Őt..

Itt az ideje hogy örvendjenek a csendnek, a lelki békének,

mert ez az amit keresnek, nem igaz?

 

Ezen a történelem által jelzett helyen

hagyhatják lelküket rezegni

 

Adjanak az Istennek egy esélyt,

Mert ezáltal magunknak is adunk egy esélyt.

Akkor kegynek és fénynek fognak örvendeni

és eljutnak az Ő mélységes rejtélye elé.

Akkor az Isten beszélni fog: suttogva és tele szeretettel.  

 

A Corpus Christi kápolnában, a fő oltár mögött,

fáradhatatlanul imádkozunk az oltár legszentebb rejtélyéhez:

Istenhez

akihez több mint 800 éve imákat küldenek ezen a helyen:

Isten, az angyali manna és az embereké.

Független Katolikus Egyház

Member of International Council of Community Churches USA

 

 

 
Martin Luther

Luther rózsája

 

Martin Luther szerzetes

1O.11.1483 – 18.02.1546 Eisleben

 

Az átszervezés szellemi atyja. Magasztos (dicső) szerzetes, teológus és tanár lett és az egyház gyors átalakitását ohajtotta, eleinte hitszakadás nélkül. Kariszmatukus személyisége révén, különleges hatásas volt ami középkor katolicizmus abszolutizmusának végét határozta meg Europában. Nevének Luder – ről Luther – re (görögűl Luther = eleutheros = felszabadit) való megváltoztatása révén, jelezte a belső megváltozását.

 

Don Demidoff ICCC atya számára, a bazilika tatarozója, Martin Luther, ugyanúgy mint a szent Don Bosco, szent és egy életminta.

 

 

 

 


 

A jakabfalvi ökumenikus templom felszentelése 

 

"Hétfőn, 2005. május 2-án 17 órakor tartjuk az első istentiszteletet a jakabfalvi templomban, amelynek belseje teljes felújításon esett át. Isten hozta önöket! Vendégeinkkel, Jakabfalva lakosaival, a nagysinki gyermekekkel és németországi barátainkkal együtt ünnepelünk. A szertartás vezetői: Don Demidoff atya és Friedrich Preissler atya a németországi Crottendorf, Erzgebirge, Szentháromság evangélikus-lutheránus templomának papja, a szentágotai ortodox templom Szent-Miklós kórusának kíséretében, amelyet Doru Paul Nitescu tanár úr vezényel."

 

Így szólt a Don Demidoff atyának a teljesen felújított belsőjű jakabfalvi templomban tartandó első istentiszteletre való meghívója. Rendkívüli az, amit regi templomunkból csinált. Szeretnénk köszönetet mondani a "Don Bosco Otthon" alapítványának, amely nem sajnálta latba vetni minden erőfeszítését és eszközét a leromlott templom megmentése érdekében. Don Demidoff atya a “Nagysinki gyermekek” életműve mellett még egy cselekedettel hozzájárult jótékonysági akcióihoz.

 

Fénykép: (A jakabfalvi evangélikus templomot felújították és jövőben az Isten ökumenikus házaként szolgál. Fénykép: Martin Eichler)

 

 

 

A harangok istentiszteletre hívtak. A templom zsúfolásig tele volt helybéliekkel (hozzávetőlegesen 300 személy). Sajnos Jakabfalváról csak Hilda Fielk és unokája, Egon Wonner, Kuno és Karl Martini, valamint Fredi Montsch és neje volt jelen a szászok közül. Don Demidoff német, latin és román nyelven tartotta az istentiszteletet. Preisslera atya prédikációját lefordították. A nagysinki gyermekek aktívan részt vettek az istentiszteletben, latin, német és román nyelvű énekeket adva elő. Az istentiszteletet a szentágotai ortodox templom kórusa kísérte. A kórus rendkívüli előadása őszinte dicséretet érdemel. Az istentisztelet a "Großer Gott wir loben dich" (Te Deum Laudamus) korállal zárult. A nemzeti egyházat Galter érsek (Nagyszeben) és a szentágotai Bolteres pap képviselte. Galter érsek megható szónoklatot tartott két nyelven. Majd Jakabfalva polgármestere, Cori szólalt fel a jakabfalvi helyi közösség képviselőjeként, és Nitescu tanár úr a “Don Bosco Otthon” alapítvány keretéből. A jakabfalvi ökumenikus templomra az alábbi tézisek érvényesülnek: E szentséges helynek mindenki számára nyitottnak kell lennie. Az Isten nem valamelyik egyházé, ezért senkinek sem szabad elzárni az Istenhez vezető utat. - Az Isten nem katolikus, az Isten nem ortodox, az Isten nem evangélikus. Nem pünkösdista, nem adventista, karizmatikus vagy evangélista. - Az Isten egyszerűen Isten, Fia pedig Jézus Krisztus. Őt keressük ezen a helyen, vele találkozunk itt. Hozzá fohászkodunk, vallásunktól függetlenül. - Engedjétek el lelketeket lebegni ezen a történelmi helyen. Adjunk Istennek egy új esélyt anélkül, hogy bezárnánk egy fiókba. Keressétek a felújított régi jakabfalvi templomban Isten mély misztériumát. Az emberek több száz éve ide jönnek imádkozni. A templomot a történelmi elemek megőrzésével restaurálták, ökumenikus szempontból rendezték be, és jelenlegi rendeltetésére készítették elő. Ezért láthatók a katolikus, ortodox és evangélikus egyház elemei. A zsidóké Dávid csillaga és a menóra, az evangélikus keresztényeké a Biblia és Luther portréja, az ortodoxoké az ikonok, a katolikusoké az oltár szentélye és Isten anyjának szentélye, az összes keresztényeké a keresztelőedény Az oltár alatt feltártak egy többéve eltakart kriptát. Ide voltak méltóságteljesen eltemetve a főhajóban szétszórtan talált csontok. Az orgona restaurálását is tervbe vették. Folytatódik a templom külsejének és a teljes templomvárnak a restaurálása. Rendkívül örülnénk, ha a munkálatokra adományokat kapnánk. Az 1000 eurót meghaladó összeget adományozók nevét bevéssük a baptistérium falába. A templomot 2000-ben elhagyta az Evangélikus Egyház. Don Demidoff atya 2004-ben leromlott állapotban vette át ezt a templomot és kizárólag saját erőből és eszközökkel, főként a rágalmakért kárpótlásként kapott pénzből restaurálta 2005-ben. Az emberek 800 évvel ezelőtt is imádkoztak ezen a helyen. A templomot a történelmi elemek megőrzésével restaurálták, ökumenikus szempontból rendezték be, és jelenlegi rendeltetésére készítették elő. Ezért láthatók idősebb testvéreink, a katolikus, ortodox és evangélikus egyházak, de a zsidó egyház elemei is. A zsidóké Dávid csillaga és a menóra, az evangélikus keresztényeké a Biblia és Luther portréja, az ortodoxoké az ikonok, a katolikusoké az oltár szentélye és Isten anyjának szentélye, az összes keresztényeké a keresztelőedény a baptisteriumban. Az oltár alatt feltártak egy többéve eltakart kriptát. Ide voltak méltóságteljesen eltemetve a főhajóban szétszórtan talált csontok. A tatarozásra fordított kiadásokat “a rágalmakért járó kárpótlásból” fedezte. A rágalmazási perek során a német, svájci és román bíróságok által Demidoff javára ítélt összegekről van szó. Részleteket olvashatnak a “Tüskék atyja” ISBN 973-0-03816-3 című könyvében. Szeretettel várjuk az adományokat a templom külsejének és orgonájának restaurálásához. Az ezer eurónál nagyobb összeget adományozók nevét bevéssük a baptisztrerium falába. A jakabfalvi ökumenikus templomra az alábbi tézisek érvényesülnek: E szentséges helynek mindenki számára nyitottnak kell lennie. Az ISTEN nem valamelyik egyházé, ezért senkinek sem szabad elzárni az Istenhez vezető utat. Az Isten nem katolikus, az Isten nem ortodox, az Isten nem evangélikus. Nem pünkösdista, nem adventista, karizmatikus vagy evangélista. Az Isten egyszerűen Isten, Fia pedig Jézus Krisztus. Őt keressük ezen a helyen, vele találkozunk itt. Hozzá fohászkodunk, vallásunktól függetlenül. Engedjétek el lelketeket lebegni ezen a történelmi helyen. Adjunk Istennek egy új esélyt anélkül, hogy bezárnánk egy fiókba. Keressétek a felújított régi jakabfalvi templomban Isten mély misztériumát. Fényképészeti impressziók. (kattintson rá, hogy felnagyítsa)