Select your language:   

Deutsch English Romaneste Italiano Français Russian Nederlands Hungarian ISRAEL
       
   
   
   
INFORMÁCIÓK
Video
LEVELEK
DON DEMIDOFF
Europa |Kulturhauptstadt
Internationale |Oecumene
DON BOSCO
KLIK - GYERMEKEK
KLIK MEGMENTETT |GYERMEKEK
DON BOSCO |HÁZI GYERMEKEK
UTCAGYEREKEK
Kinderschicksale
EGY TÖVISLELKÉSZ IMÁI
EGY TÖVISLELKÉSZ |NAPLÓJA
BÖLCSESSÉGEK
A FELEBARÁTSZERETET |SZÁMLÁI
ÜDVÖZLETEK |(GRATULÁCIÓK)
MEMENTO MORI
A JAKABFALVAI BAZILIKA |KÖZÖSSÉGI TEMPLOM
A KÖZÖSSÉGI TEMPLOMOK |NEMZETKÖZI TANÁCSADÓJA
A JÓ SZAMARITÁNUSOK |KÖZÖSSÉGE
MÚSZAKI |KAZETTA/CIMEK
IRATOK
A SZIV KIADÁSA
SAJTÓ
KAPCSOLAT

Don Bosco Ház Alapitvány az utcagyermekek számára

507045 Nagysink/Románia

Don Demodoff megalapitotta 1991 – ben a „Don Bosco Házat” alapitványt a romániai Nagysink helységben. A lelkész 1944 – ben született Németországban és egy független katolikus egyház tagja. Az alapitvány célja az, hogy ay elhagyott gyermekeket segitse és hajlékot, élelmet, figyelmet, orvosi és tanulási assziszenciát nyújtson nekik, valamint közvetitse egy munkahely illetve tanulmányi lehetőség megszerzését. A tanulmányi tevékenység alapja a Don Bosco (1815-1888) katolokus szent elvei.  Don Bosco : „Nem elég a gyermekeket szeretni,  meg értetni velük,  hogy szeretik őket.”

 

A Don Bosco Házi gyermekek egy más civilizációval léptek kapcsolatba, más ideálokkal. 15 év óta ők védelmezettek, elfogadottak és szeretettek. Ismerik most neveiket és megtanultak újra nevetni és sirni. Megértették, hogy az Isten megismerte és szereti őket mielött még megszülettek volna.

A számos Europa országbeli emberek hitével  és segitségével nemcsak túlélni sikerült nekik hanem kis személyeségekké sikerült fejlödnijük. Csatlakozzanak önök is az adakozók közösségéhez a nagysinki elhagyott gyyermekekért.


A Don Bosco Ház vallása és pedagógiájának értelme

(Klikkeljenek a képre, hogy megnagyitsák)

 
Az alapitvány nem a romai – katolikus egyház tagja és nem tartozik a szaléziánok felekezete közé sem. Az alapitvány az államtól,  egyházaktól, pártoktól és egyesületektől független. Ez a függetlenség gyakran külső nyomásnak van kitéve de a romániai elhagyott gyermekek érdekeit szolgálja.

Egy testvéri köszönet a számos katolikus és szalézian lelkésznek, akik 15 éve segitséget nyújtanak a Don Bosco Ház –nak és akik támogatják az alapitványt. Ki akarjuk használni az alkalmat és ezen kiadás alkalmával meghivjuk az országos püspökség konferenciájának képviselőit, hogy saját szemükkel lássák a nagysinki csodát. A hollandiai szalézián „NEM” újság a következő sorokat irta: „Nagysinken Don Bosco él”. Testvéri köszönet az evangélikus egyházak keresztényeinek akik olyan nagylelküen segitettek az utolsó évben is és nem hagytak el a nehézségekben. Köszönjük minden adakozonak, különösen az állandoaknak. Mindenkinek szivből köszönjük. Mindezek az Élet Könyvében be vannak irva.

  

 

Tiz fontos elv számodra    (Zehn wichtige Sätze für Dich)

1

Neked van most egy otthonod

Du hast jetzt ein Zuhause.

2

Ez nem egy véletlen .

De nem is magátol érthető.

Das ist kein Zufall, aber auch nicht selbstverständlich.

3

Neked van most egy családod.

Du hast jetzt auch wieder eine Familie

4

Mi kölcsönösen segitünk egymásnak és bizunk egymásban.

Wir helfen einander und vertrauen einander

5

Mi nem hazudunk, nem lopunk és nem verekedünk egymással.

Wir belügen uns nicht, stehlen nicht, und schlagen uns nicht.

6

Minden családnak megvannak a kiszabott törvényei.

Jede Familie hat feste Regeln

7

Addig az ideig amig ezeket a törvényeket betartod maradhatsz nálunk ameddig akarsz.

Wenn Du diese Regeln einhälst, darfst Du solange bleiben, wie Du willst.

8

A lelkész és barátai  ugyanakkor a te  barátaid is.

Der Priester und seine Freunde sind auch Deine Freunde

9

Ha bajban vagy mond el nekik és ök mindig melletted lesznek.

Wenn Du Kummer hast, sag es ihnen, sie sind immer für Dich da.

10

Mi megköszönjük a Jó Istennek, hogy az Ö gyermekei lehetünk és Ő vigyáz ránk.

Wir danken dem lieben Gott, daß wir seine Kinder sein dürfen und ER für uns sorgt.