Select your language:   

Deutsch English Romaneste Italiano Français Russian Nederlands Hungarian ISRAEL
       
   
   
   

 

 

האב דון דמידוף הקים בשנת 1991 את קרן "בית דון בוסקו", בעיר צ'ינקו, ברומניה. הוא נולד בשנת 1944 בגרמניה והינו חבר כנסיה קתולית עצמאית. מטרת הקרן הינה לעזור לילדים המוזנחים לתת להם בית, אוכל, צומת לב, סיוע רפואי ודידקטי וגם לעזור להם למצוא מקום עבודה ולמידה. הפעילות הפדגוגית מתבססת על עקרונות הקדוש הקתולי דון בוסקו (1815-1888). דון בוסקו: "זה לא מספיק לאהוב את הילדים, צריך לגרום להם להבין שאנחנו אוהבים אותם".

 

הילדים מבית דון בוסקו היו בקשר עם עולם אחר עם ערכים אחרים. כבר 15 שנה הם מוגנים, יש אנשים שקבלו ואוהבים אותם. עכשיו הם יודעים איך קוראים להם ולמדו לצחוק ולבכות שוב. הם הבינו שאלוהים הכיר אותם ואהב אותם עוד לפני שהם נולדו.

 

באמצעות האמונה והעזרה שהתקבלה מאנשים באירופה, הם הצליחו לא רק לחיות אלה גם להתמתח לאישיות קטנה. הצתרפו גם אתם לקהילת התורמים עבור הילדים המוזנחים בצ'ינקו.

 


הדת והגיון הלמידה בבית דון בוסקו.

נא ללחוץ על תמונות כדי להגדיל אותן.

 

 
הקרן אינה שייכת לכנסיה הרומאנו-קתולית ואינה שייכת לקבוצת הסאלזינים. הקרן עצמאית קתולית, לא שייכת לממשלה, לכנסיות אחרות , אירגונים, מפלגות או ועדות. הרבה פעמים קרן זאת תחת לחצים חיצונים אבל משרתת את טובת הילדים המוזנחים ברומניה.

 

הרבה תודות לכל הכומרים הקתולים והסלזינים שבמשך 15 שנה עוזרים לבית דון בוסקו ותומכים בקרן. אנחנו רוצים שבאמצעות הזדמנות זאת להזמין את נציגי ההרצאה הלאומית של הכומרים, לבוא ולראות את הנס מצ'ינקו. העיתון הסלזיני מהולנד "נו", כתב כדלקמן: "בצ'ינקו, דון בוסקו חי וקיים". רב תודות לכל הנוצרים מהכנסיות האוונגליות שעזרו לנו בכזאת נדיבות גם בשנה האחרונה ולא עזבו אותנו כאשר קשה היה לנו. רב תודות לכל התורמים, במיוחד לתורמים הקבועים. לכולם, תודה רבה מכל הלב. כל שורות הנ"ל כתובים ב"ספר החיים".

  

 

עשרה עקרונות חשובים לך:

 

1. עכשיו יש לך בית.

2. זה לא מקרה. אבל זה גם לא מובן מעליו. 

3. עכשיו יש לך משפחה.

4. אנחנו עוזרים אחד לשני וסומכים אחד על השני.

5. אנחנו לא משקרים, לא גונבים ולא מרביצים אחד לשני.

6. לכל משפחה יש את החוקים שלה הנקבעים מראש.

7. כל עוד שאתה מכבד את חוקים הנ"ל, יכול להשאר אצלנו כמה שתרצה.

8. הרב והחברים שלו הם באותו זמן גם החברים שלך.

9. אם יש לך בעיה, תספר להם והם תמיד יהיו לצדך.

10. תודה לאל שאנחנו יכולים להיות הילדים שלו ושהוא דואג לנו.