Select your language:   

Deutsch English Romaneste Italiano Français Russian Nederlands Hungarian ISRAEL
       
   
   
   

ללחוץ:

להציל את הילדים-גדלו בבית דון בוסקו

 

ילד יקר,

יום אחד הופעת מול דלת ביתי, לא הודעת שאתה בא כי לא הייתה לך אפשרות להודיע, פשוט באת. אני קבלתי אותך ולא שאלתי למה הגעת ברחוב. לא שאלתי אותך האם את(ה) בן או בת, לא שאלתי מאיפה את(ה) בא(ה) ולאיזו כנסיה את(ה) שייך.

שאלתי אותך רק אם אתה יודע מה שמך. אם אתה רעב. אם כואב לך משהו. עכשיו אנחנו יודעים מה שמך ויודעים גם מאיפה אתה בא. זה מה שאני מאחל לך:

 

כבוד

כנות

יושר

אחריות

השתתפות-בצער

הכרת-טובה

רעות

שלום

רצון להצלחה

כח לאמין באלוהים

 

שלך, הורה דון 

 

 

Alexandru 

 

 

Lucica 

 

 

Laurentiu 

 

Ana 

 

 

Misi 

 

 

Ifigenia 

 

Iana 

 

 

Nicolai 

 

 

Daniela