Stiri
Reiseberichte
Arhiva
Opinii
Cuvantul |de Duminica
ACŢIUNE
Date personale
Prieteni
Video
SCRISORI
Don Demidoff
Europa |Kulturhauptstadt
Internationale |Oecumene
DON BOSCO
Clic-copiii
RUGĂCIUNILE UNUI |PREOT AL SPINILOR
Jurnalul unui |Preot al Spinilor
Intelepciune
CONTURILE IUBIRII |APROAPELUI
Felicitări
Memento mori
BAZILICA DIN IACOBENI |COMMUNITY CHURCH
International Council |of Community |Churches
COMUNITATEA BUNILOR |SAMARITENI
CASETA TEHNICĂ |ADRESE
Documente
EDIŢIA INIMII
Presa
Contact
 
 

12.12.2007 Președintele consiliul local Brașov, Aristotel Cancescu, a suferit o înfrângere importantă în procedura sa în fața instanței.


La data de 15.05., președintele fundației Casa Don Bosco a depus o plângere la Căncescu, în calitate de președinte al autorității competente pentru supravegherea activității realizate de către direcția pentru protecția copilului Brașov. Elementul principal al acestei plângeri a fost adresat împotriva președintei și secretarei consiliului local Mariana Tiharau și conduita acesteia în funcție. Încă din anul 1993, secretara consiliului local a încercat să închidă căminul de copii Don Bosco pentru copiii abandonați pentru că preotul Don Demidoff primea în căminul condus de el băieți și fete, gest care contravenea ideologiei comuniste care domnea încă în perioada respectivă. Din acest motiv, ea a afirmat că preotul este un pervers. Don Demidoff a descris deja în cartea sa "Preotul spinilor" practicile acestei “doamne”, pentru că în fața instanței ea a susținut alte idei, rod al imaginației ei, pentru a susține cererea de închidere. Fără succes, pentru că a rămas o comunistă și în zilele noastre. Ocupă funcția de 17 ani, nu dispune de nicio experiență în domeniul pedagogic și trece de la un partid la altul, în funcție de rezultatele alegerilor; în prezent se află în cel de-al patrulea partid. Se poate dovedi că M. Tiharau este membru al SRI, fosta securitate (Stasi). Printre altele, în media s-a scris despre faptul că ea ar fi suspectată că ar fi vândut în Italia copiii pentru care era responsabilă, ceea ce înseamnă că a susținut adopțiile ilegale. Încă din perioada respectivă, pater Don Demidoff s-a apărat de această “doamnă” pe cale judecătorească. Încă de atunci s-a stabilit că instanța din Brașov nu îndeplinea condițiile necesare de imparțialitate pentru soluționarea procesului, care a fost astfel strămutat la Buzău. Pârâta nu s-a prezentat la diferitele termene și a pierdut procesul. Cu toate acestea, așa cum am mai spus, ea a rămas în funcție și astăzi. Numai sufletele curate nu cred în existența mitei și în puterea ei asupra membrilor consiliului local. În această speță, președintele consiliului local nu s-a implicat timp de mai multe luni, pentru ca apoi să încredințeze răspunderea acestei “doamne”, afirmând că ea este persoana competentă în cauză. Aceasta este situația în România. Să ne imaginăm că reclamăm un hoț la poliție, dar aceasta cere părții vătămate să se adreseze chiar hoțului pentru că acesta ar fi competent pentru problema respectivă. Și judecătorul competent de la instanța din Brașov a reacționat neobișnuit de agresiv la cererea formulată de avocații fundației. S-a afirmat că Don Bosco primise un răspuns, ceea ce ar fi trebuit să fie suficient. O dovadă clară a lipsei de imparțialitate. Exact ca în situația descrisă: hoțul este competent. Curtea Supremă de Contencios Administrativ, instanța supremă din România pentru asemenea spețe, a strămutat procesul de la Brașov prin sentința din data de 4.12.07 cu nr. 4697, competența de soluționare revenind tribunalului Buzău. Informații suplimentare sunt disponibile la avocata fundației Casa Don Bosco din București Aneta Vovca, Șos Stefan cel Mare nr.35 București