Select your language:   

Deutsch English Romaneste Italiano Français Russian Nederlands Hungarian ISRAEL
       
   
   
   
Informatie
Video
Brieven
Don Demidoff
Europa |Kulturhauptstadt
Internationale |Oecumene
Don Bosco
Click – kinderen
Gebeden van en |doornenpriester
Dagboek van een |doornenpriester
Wijsheid
Bankrekeningen |van de liefde |voor de anderen
Felicitaties
Memento mori
De baziliek te Iacobeni  |Community Church
Geschichte
Internationale raad |van gemeenschappelijke |kerken
De gemeenschap |van de goede |Samaritanen
Technische kasset/ |adressen
Documenten
De hartuitgave
Pers
Contact

De principes van de kerk te Iacobeni

 

Deze plaats van medelijden

zal voor iedereen toegankelijk zijn,

God behoort tot geen kerk,

En daarom mag niemand

de weg naar Hem afsluiten.

God is niet katholiek,

God is niet orthodox,

God is niet evangelisch,

Hij is niet van de Pinksterkerk,

niet van de Adventiste kerk,

niet van de Evangelische kerk,

Hij is niet charismatisch.

God is maar God,

en zijn zoon is Jezus Christus.

Hem zoeken wij hier,

hem ontmoeten wij hier.

Aan Hem bieden wij,

onafhankelijk van ons geloof.

 

Laat U maar Uw ziel trillen

op deze geschiedenisvolle plaats.

 Laten wij God een nieuwe kans geven

en hem niet ergens op slot doen.

 

Zijn Ere zijne met ons in de kerk te Icobeni.

 

 

 

Alstublift

een minuut stilte

 

ook als U wilt maar de kerk bezoeken

Stilte houden, alstublift:

Want God fluistert 

Deze kerk is niet alleen een toeristische bestemming

Het is ten eerste een biedenplaats

Hoe wilt U Zijn stem horen

indien U de stilte niet houdt?

In het lawaai van buiten kunt U Hem niet horen

Tijd is gekomen voor U om de stilte en de binnenvrede te gaan genieten,

want dit is wat u zoekt, niet waar?

Op deze historische plek

mag U  Uw ziel laten trillen.

Geef U maar God een kans

en zo geeft U Uzelf een kans.

Hier zult U de genade en de licht genieten

en zult U zich voor Zijn diepe mysterie bevinden.

Dan zal God U aanspreken: fluisterend en vol liefde.

 

 In het Corpus Christi kapel, achter het groote  altaar

bieden wij aan de heilige mysterie:

God

aan wie gebeden gaan vanaf hier al 800 jaren:

God, geschenk voor engels en mensen tegelijk.

De katholieke Onafhankelijke Kerk

Lid van de Internationale Raad van Gemeenschappelijke Kerken VS

 

 
Martin Luther

De roos van Luther

 

De monnik Martin Luther

1O.11.1483 – 18.02.1546 Eisleben

 

Hij is de spirituele vader van de Hervorming. Een augustine monnik, hij werd teoloog en leraar en wilde de snelle hervorming van de kerek, zonder afsplitsing. Door zijn charismatische persoonlijkheid heeft hij een buitengewone invloed dat heeft tot einde gebracht de  Middeleeuwse absolutisme van de Katholieke Kerk in Europa. Door verandering van zijn naam van Luder tot Luther (in het Grieks = eleutheros = bevreden), heeft hij zijn biennenverandering gemarkeerd.

 

Voor pater Don Demidoff ICCC, degene die heeft de baziliek gerastaureerd, is Martin Luther, net als Don Bosco, een sint en een levensvorbeeld.

 

 


In Iacobeni, een kleine stad in Transsylvanië, in het verleden bekend onder de naam Jakobsdorf, werd de eerste oecumenische kerk geheiligd. Voor meer dan tien jaar, sinds de Saksen in Transsylvanië hebben Roemenië verlaten, de vorige evangelische kerk stortte in. De Duitse priester van de Onafhankelijke Katholieke Kerk, lid van ICCC (International Council of Community Churches USA – Internationale Raad van Gemeenschappelijke Kerken), heet de binnenkant van de kerk, dat uit de viertiende eeuw dateert, helemaal gerenoveerd, en heeft alle elementen van de christelijke en joodse kerken bijgevoegd. Don Demidoff beschrijft zijn werk met en voor de straatkinderen in Roemenie, in zijn boek ‘De doornenpriester” (ISBN 973-0-03816-3), en beschrijft ook de moeilijkheden die hij tegen is gekomen bij het uitwerken van het project van deze oecumenische kerk. De renovatiekosten werden betaald uit de ‘schadeloosstellingen voor lastering’ – namelijk de bedragen die aan Demidoff werden uitgekend door Duitse, Zwitserse en Roemeense rechtbanken als gevolg gedingen voor lastering. Iedere zindag meer dan 200 leden van de Rroma gemeenschap (zigeuners) komen de heilige mis bij de ‘Gemeenschappelijke Kerk’ te Iacobeni bijwonen.

 

 

De heiliging van de oecumenische kerk te Iacobeni

 

”Op maandag, 2 mei 2005, om 17 uur, zullen wij de eerste heilige mis houden in de Kerk te Iacobeni, diens binnenkant werd helemaal gerestaureerd. Welkom! Wij zullen vieren, samen met onze gasten, de bewoners van Iacobeni, de kinderen van Cincu Mare en onze vrienden uit Duitsland. Ceremoniemeesters: pater Don Demidoff en de priester Friedrich Preissler van de lutheraan-evangelische kerk van de Heilige Drievuldigheid te Crottendorf, Erzgebirge, Duitsland, begeleid door de Sint Nícolas chorus van de orthodoxe kerk te Agnita, onder leiding van prof. Doru Paul Nitescu.”

 

Foto: de evangelische kerk te Iacobeni werd gerenoveerd en zal in de toekomst het

oecumenisch huis van God zijn. Fotograaf Martin Eschler)

 

 

De klokken roepen ons tot de mis. Deze kerk zat vol lokalen (ongeveer 300 personen). Helaas, behalve Hilda Fielk en haar grootzoon Egon Wonner, Kuno en Karl Martini en Fredi Montsch met zijn vrouw, geen andere Saksen vanuit Iacobeni waren aanwezig. Pater Don Demidoff heeft de mis uitgevoerd in het Duits, Latijns en Roemeens. De preek werd vertaald. De kinderen uit Cincu Mare waren heel actief gedurende de heilige mis, zangen in het Latijns, Duits en Roemeens. De mis werd door de chorus van de Orthodoxe Kerk te Agnita begeleid. De professionaliteit van deze chorus is alle goede woorden waard. De mis eindigde met de koraal ”Grober Gott wir loven dich’(Te Deus Laudamus).

 

Als vertegenwoordigers van de Nationale kerk waren aanwijzig de aartspriester Galter (van Sibiu) en de priester Bolteres vanuit Agnita. De aartspriester Galter heeft een aangrijpende toespraak gegeven, in twee talen, daarna hebben gesproken de burgemeester Cori van Iacobeni, Karl Martini, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap van Iacobeni, en prof. Nitescu van de ”Casa Don Bosco” stichting.

 

Voor de oecumenische kerk te Icobeni geldt het volgende:

 

- Deze plek van God’s genade moet voor iedereen toegankelijk zijn. God behoort tot geen kerk, dus niemand mag de toegang tot Hem belemmeren.

- God is niet katholiek, God is niet orthodox, God is niet evangelisch. Hij is niet van de Pinksterkerk, niet van de Adventiste kerk, niet van de Evangelische kerk, Hij is niet charismatisch.

- God is maar God, en zijn zoon is Jezus Christus. Hem zoeken wij hier, hem ontmoeten wij hier. Aan Hem bieden wij, onafhankelijk van ons geloof.

- Laat U maar Uw ziel drijven op deze geschiedenisvolle plaats. Laten wij God een nieuwe kans geven en hem niet ergens op slot doen. U kunt in de oude, gerestaureerde kerk te Iacobeni, Zijn diepe mysterie zoeken.

 

Mensen komen hier beden al honderden jaren. De kerk werd gerestaureerd, al haar historische elementen bewaard, werd oecumenisch ingericht en voorbereid voor haar tegenwoordige doel. Dit is de rede waarom hier verschillende elementen van verschillende geloven aanwezig zijn. Van de Joden vindt U de ster van David en de menora, van de evangelische christen de Bijbel en de afbeelding van Luther, van de orthodoxe christen de iconen, van de katholieken het heilige altaar en God’s moeder, voor alle christen de doopkapel en de doopbassin.

 

Onder het altaar werd en grafkelder gevonden, die jaren lang begraven lag. Hier werden met alle ere de beenden begraven die in het schip gevonden waren.

 

De restauratie van de orgel is ook gepland. De restauratiewerken aan de buitenkant van de kerk en aan de hele gefortificeerde kerk gaan door. Het zal voor ons een groot plezier als wij donaties mogen krijgen voor deze werken. De namen van de personen die meer dan 1000 euro’s doneren zullen in de doopkapel gegraveerd worden. De kerk werd in 2000 verlaten door de Evangelische kerk A.B. Pater Don Demidoff heeft het overgenomen in 2004 in een verlagen staat en heeft het in 2005 gerenoveerd, allen door eigen krachten, namelijk met het geld gekregen als schadevergoeding voor lastering.

 

Mensen baden hier ook 800 jaar geleden.

 

De kerk werd gerestaureerd en alle historische elementen bewaard, werd oecumenisch ingericht en voorbereid voor haar tegenwoordige doel. Dit is de rede waarom hier verschillende elementen van katholieke, orthodoxe, evangelische geloven, maar ook van de Joden, onze oudere broeders en zussen, aanwezig zijn. Van de Joden vindt U de ster van David en de menora, van de evangelische christen de Bijbel en de afbeelding van Luther, van de orthodoxe christen de iconen, van de katholieken het heilige altaar en God’s moeder, voor alle christen de doopkapel en de doopbassin. Onder het altaar werd en grafkelder gevonden, die jaren lang begraven lag. Hier werden met alle ere de beenden begraven die in het schip van de kerk gevonden waren. De kosten van de renovatie werden betaald van de ‘schadevergoedingen voor lastering’. Het gaat om bedragen die aan Don Demidoff werden uitgekend door Roemeense, Duitse en Zwitserse rechtbanken als gevolg van rechtszaken. Voor meer details kunt U zijn boek lezen, ”De doornenpriester” ISBN 973-0-03816-3. Donaties voor restauratiewerk aan de buitenkant van de kerk en van de orgel zijn welkom. De namen van degenen die meer dan 1000 euro’s doneren zullen in de doopkapel gegraveerd.

 

De standpunten van de kerk te Iacobeni zijn de volgenden:

 

 

Deze plek is van God’s genade en moet voor iedereen toegankelijk zijn,

God behoort tot geen kerk,

dus niemand mag de toegang tot Hem belemmeren.

God is niet katholiek,

God is niet orthodox,

God is niet evangelisch.

Hij is niet van de Pinksterkerk, niet van de Adventiste kerk,

niet van de Evangelische, kerk,

niet charismatisch.

 

God is maar God,

en zijn zoon is Jezus Christus.

Hem zeken wij hier,

Hem ontmoeten wij hier.

Aan hem bieden wij,

onafhankelijk van ons geloof.

 

Laat U maar Uw ziel drijven

op deze geschiedenisvolle plaats.

Laten wij God een nieuwe kans geven

en hem niet ergens op slot doen.

U kunt in de oude, gerestaureerde kerk te Iacobeni

Zijn diepe mysterie zoeken.

 

Fotografische indrukken.

Click daarop voor een grotere beeld.