Select your language:   

Deutsch English Romaneste Italiano Français Russian Nederlands Hungarian ISRAEL
       
   
   
   ילדי הרחוב

 

ילדי הרחוב ברומניה. הם מוזנחים, גרושים, נרדפים, אנסים, נפגעים מלאי כנים, חולים, רעבים ומיואשים: הילדים של אף אחד. הם כבר לא זוכרים את שמם, לא יודעים לצחוק או לבכות, לא יודעים מה זה בית ספר או רופא, לא סומכים על אף אחד ואף אחד לא סומך עליהם. הם חיים מגנבות, שקרים, קבצנות אבל רוב המקרים רק מקבצנות, הרבה מהם נשלחים ע"י הוריהם לעשות את זה. הם לא יודעים מה זה רגשות ואהבה, אף אחד לא אהב אותם אף פעם כך שהם אף פעם לא שמעו על אלוהים, הקשר היחיד זה העובדה שלעתים קרובות הם מצתלבים.